Soal Latihan PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA MA 2022 dan Kunci Jawaban

Soal Latihan PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA MA 2022 dan Kunci Jawaban

Tutorilmu.id. Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 sebentar lagi akan dilaksanakan. Berikut dibagikan Soal Latihan PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA MA 2022 dan Kunci Jawaban.

Latihan soal ini dapat menjadi referensi belajar peserta didik, sehingga peserta didik memiliki gambaran bentuk soal Penilaian Akhir Semester mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA MA Tahun 2022.

Pengertian Penilaian Akhir Semester (PAS)

Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik pada semua kompetensi dasar yang telah dijalani selama enam bulan (satu semester).

Sesuai aturannya, Penilaian Akhir Semester (PAS) menguji materi pelajaran yang diberikan sepanjang semester ganjil.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur ketercapaian siswa dalam menyerap materi yang telah diajarkan oleh guru, melalui indikator-indikator yang telah ditentukan.

Baca : Soal Latihan PAS Biologi Kelas 10 SMA MA 2022 dan Kunci Jawaban

Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 dan Kunci Jawaban

Petunjuk

Pilihlah jawaban yang paling tepat pada salah satu jawaban A, B, C, D, atau E!

Soal nomor 1

Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang jua pun. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah itu. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia pun berkata, katanya: “Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata?”

Nilai sosial yang terdapat pada kutipan di atas adalah ….

A. setiap negara memiliki seorang pemimpin yang dipilih rakyat

B. memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah

C. kepemimpinan yang dialihkan kepada perdana menteri oleh raja yang berkuasa

D. orang tua lebih berpengalaman daripada orang muda dalam berbagai hal

E. bermusyawarah untuk memberi kesempatan berbicara kepada yang berwenang

Soal nomor 2

Maka baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, iya menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya: “barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri”.

Nilai yang terkandung pada penggalan hikayat di atas, yaitu nilai ….

A. moral

B. agama

C. pendidikan

D. budaya

E. sosial

Soal nomor 3

Maka anakanda baginda yang dua orang itu pun sampailah usia tujuh tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufian. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya.

Kata arkais yang “dititah” pada penggalan hikayat di atas memiliki makna ….

A. diusir

B. diminta

C. diperintah

D. diizinkan

E. diharapkan

Soal nomor 4

Cermatilah kutipan hikayat berikut!

Maka prajurit itu pun segeralah berlari-lari, serta ditikamnya dada Tun Tuah diperturut-turut. Tetapi Tun Tuah itu orang yang tahu bermain senjata pada barang permainan, maka Tun Tuah segeralah melompat ke kiri dan ke kanan, menyalahkan tikam prajurit itu. Maka Tun Tuah melompat ke hadapan prajurit itu serta menghunus keris pendeknya, serta melompat ke kiri dan ke belakang prajurit itu, lalu ditikamnya dada prajurit itu terus ke belakang, maka Tuan Tuah pun melompat serta menangkisnya katanya, “Cih! Manatah engkau kata hendak alihkan aku?” Maka prajurit itu pun rebah tersungkur di hadapan paseban itu. Maka Tun Tuah pun segeralah menyarungkan kerisnya, lalu naik menyembah Seri Batara dan Raja Malaka.

Nilai moral yang terdapat dalam kutipan sastra melayu klasik tersebut adalah ….

A. membunuh lawannya untuk menjadi pemenang

B. menyembah batara dan raja sebagai penghormatan

C. penghinaan terhadap lawannya yang sudah tidak berdaya

D. kematian seorang prajurit yang membela negaranya

E. seorang prajurit yang tidak sopan karena tidak mau menghormati Raja

Soal nomor 5

Syahdan maka jikalau demikian kiranya hati Mamanda dan Kakanda hendaklah kiranya berjauh rasa daripada beta ini, maka betapa pun tiadalah berguna hidup dengan seorang diri beta lagi. Maka terutamalah, ia pun mati bersama-sam. Seraya dihunus oleh baginda akan keris sambil berkata “Ya Allah sambutlah nyawaku ini”. Maka serta hendak ditikam oleh badinda akan dirinya itu. Katanya, “Hai, Candra Hasan anak Maharaja Bujangga Bayu itu, maka janganlah kiranya engkau membunuh akan dirimu itu karena belumlah sampai akan suratan kematianmu itu”.

Nilai moral kutipan hikayat tersebut adalah ….

A. perilaku menganggap orang lebih rendah dari pada dirinya sendiri

B. keinginan seseorang mengakhiri hidup orang lain yang menyakitinya

C. berilaku meratapi kematian orang yang sangat dicintainya

D. seseorang merasa hidupnya tidak berguna dan ingin bunuh diri

E. seseorang membangkang perintah orang lebih tua

Soal nomor 6

Perhatikan kalimat di bawah ini!

Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih.

Pada kutipan di atas, ada salah satu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu ….

A. penggunaan konjungsi

B. penggunaan antonim

C. penggunaan sinonim

D. kalimat definisi

E. penggunaan data

Soal nomor 7

Bacalah kutipan teks laporan observasi berikut!

Bahan yang digunakan adalah 100 g daun kemangi dan 200 ml air panas. Caranya hancurkan daun kemangi, campurkan dengan air panas. Dalam air panas, aduk-aduk kemangi sehingga sarinya keluar. Lalu dinginkan.

Aspek yang dilaporkan pada paragraf di atas adalah berupa deskripsi ….

A. bahan dan cara pembuatan.

B.  kemangi.

C. bahan pembuatan

D. bahan dan daun kemangi

E. daun kemangi dan air panas

Soal nomor 8

Dikarenakan teks laporan hasil observasi merupakan laporan, maka harus menggunakan istilah ilmiah. Hal ini dilakukan untuk…..

A. meyakinkan pembaca tentang fakta

B. penggunaan aspek kebahasaan yang tepat

C. meyakinkan pembaca bahwa tulisan tersebut dibuat dengan menyertakan ilmu pengetahuan

D. menilai suatu karya ilmiah

E. mengetahui makna yang terkandung dalam teks tersebut

Soal nomor 9

Tanaman kangkung memerlukan air yang cukup. Kadang-kadang tanaman itu ditanam di sawah, di kolam, dan di kali yang arus airnya tidak deras. Di sela-sela tanaman kangkung, hidup juga ikan. Ikan tidak bisa hidup tanpa air yang cukup karena binatang ini hidupnya tergantung pada air. (Tanaman di kolam akan tumbuh subur bila disertai ikan)

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat dalam kurung pada kutipan teks laporan tersebut adalah ….

A. oleh karena itu, kangkung dan ikan harus hidup berdampingan

B. kangkung dan ikan hidupnya saling bergantung

C. ikan akan lebih cepat besar bila ditanam berdampingan dengan kangkung

D. kangkung dan ikan sama-sama sebagai tanaman konsumsi

E. jadi, kangkung dan ikan sama-sama membutuhkan air dalam hidupnya

Soal nomor 10

Pantai memiliki banyak berbagai macam-macam manfaat, baik secara ekologi maupun secara ekonomi.

Perbaikan kalimat di atas agar  efektif adalah ….

A. pantai memiliki banyak berbagai manfaat, baik secara ekologi maupun ekonomi

B. pantai memiliki berbagai manfaat-manfaat, baik secara ekologi maupun ekonomi

C. pantai memiliki banyak manfaat, baik secara ekologi maupun secara ekonomi

D. pantai memiliki macam manfaat, baik secara ekologi maupun secara ekonomi

E. pantai banyak-banyak sekali manfaat, baik secara ekologi maupun ekonomi

……

 Soal Latihan PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA MA 2022 secara lengkap dapat didownload pada tautan di bawah ini.

  • Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA MA – Download
  • Kunci Jawaban – Download

Baca : Soal Latihan PAS Matematika Kelas 10 SMA MA 2022 dan Kunci Jawaban

Demikian tentang Soal Latihan PAS Bahasa Indonesia  Kelas 10 SMA MA 2022. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *